[email protected] klicni center: 031 200 000 09:00-16:00

Splošni pogoji uporabe storitev MCCA

1. Splošne določbe

Pogoji uporabe storitev MCCA so pogoji poslovanja komunikacijskega sistema, ki ga upravlja podjetje KITIO Internacional d.o.o, Dunajska 5, 1000 Ljubljana, zap. št. vpisa v register: 2005/07897. Sistem MCCA omogoča komunikacijo prek SMS sporočil in distribucijo vsebin prek SMS, MMS in WAP tehnologij (v nadaljevanju: storitve).

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve MCCA in navodili ponudnika poti.

Definicije pojmov

Ponudnik storitve je po teh pogojih uporabe KITIO Internacional d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana s svojimi pogodbenimi partnerji.

Ponudnik poti za posredovanje SMS, MMS sporočil ter WAP vsebin (v nadaljevanju tudi operater).

Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Mobitel, telekomunikacijske storitve, d. d. in A1 d. d. se pri uporabi sistema MCCA uporabljajo smiselno, v kolikor ni drugače urejeno v pričujočih pogojih.

Uporabnik storitev MCCA je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja z temi pogoji.

Uporaba MCCA servisov se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitve ponudnika na spletni strani ponudnika, na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili.

SMS sporočilo (Short Message Service) je storitev mobilnega operaterja, ki omogoča izmenjavo kratkih tekstovnih sporočil prek mobilnega omrežja.

MMS sporočila (Multimedia Messaging Service) je storitev mobilnega operaterja, ki prek mobilnega omrežja omogoča izmenjavo sporočil obogatenih z animacijami, besedilom, zvokom in sliko.

WAP (Wireless Aplication Protocol) je tehnologija, ki združuje internet in mobilne telekomunikacije. Omogoča povezavo v internet z mobilnim telefonom. Za uporabo WAP strani je potreben mobilni aparat, ki mora biti ustrezno nastavljen in podpira WAP protokol.

Vsebine so besedila, besede, črke, slike, zvoki in zvočni efekti, ki jih uporabnik prejme ali pošlje preko SMS, MMS storitve ali WAP tehnologije.

Vsebinski motivi so polifonične in monofonične melodije, zvoki in zvočni efekti, odzivniki, ozadja in ohranjevalniki zaslona, logotipi, razglednice, animacije ter druge slike, različne multimedijske vsebine, java ter ostale igre, programi in aplikacije za mobilne telefone, ki si jih uporabnik naloži v mobilni telefon in se uporabniku zaračunavajo premijsko.

Odhodna komunikacija je način komunikacije, izbran s strani uporabnika, ki določa način posredovanja zahteve po storitvi ponudnika. Operater odhodno komunikacijo uporabniku zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku za posamezen način komuniciranja.

Dohodna komunikacija je način, s katerim ponudnik uporabniku posreduje odgovor ali informacijo. Operater nekatere storitve uporabniku zaračuna po cenah, ki so določene v vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika storitve.

2. Pravila in pogoji uporabe

Pravila in pogoji sodelovanja
V servisih lahko sodelujejo vsi naročniki Mobitel GSM/UMTS in Mobi uporabniki in Debitelovi naročniki ter A1 uporabniki, naročniki ali uporabniki predplačilnega sistema HALO (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon ustrezno tehnološko podpira izbrano storitev in katerim so storitve omogočene skladno s ponudbo operaterja.

Pri uporabi storitev preko SMS sporočil uporabnik potrdi strinjanje s poslano SMS zahtevo, v kolikor se s pogoji ne strinja, mora obvezno takoj prekiniti nadaljnjo sodelovanje oziroma se odjaviti iz naročniških servisov. Pri zahtevah preko WAPa se uporabniku pred uporabo plačljivih dogodkov, predhodno prikaže vmesna stran s ceno in opisom dogodka. Z nadaljevanjem na naslednjo stran uporabnik potrdi splošne pogoje in pravila ponudnika.

Ponudba ponudnika velja do preklica.
Uporabnikom, ki so v naročniškem razmerju s svojim mobilnim operaterjem se znesek oz. cena obračuna mesečno, skupaj z računom za opravljene storitve operaterja. Uporabnikom predplačniških razmerij pa se znesek oz. cena naročniškega servisa obračuna takoj ob prejetju naročenega SMS sporočila.

Ker naročilo prejetega SMS oz. vsebine iz prejetega SMS sporočila ali vračilo prejetega komercialnega sporočila ni možno, te pogodbe sodijo med izjeme iz 5.odstavka 43.č člena ZVPOT in zato potrošnik nima pravice do odstopa od oz. vračila SMS sporočila oz. vsebine iz SMS sporočila v skladu s 43.č členom ZVPOT.

Pogodba med strankama je shranjena na sedežu podjetja in potrošnik ima možnost dostopa do nje preko klicnega centra 8h-16h vsak delavnik na tel. 031/200-000, preko e-poste: [email protected] ali preko pisnega zahtevka.

S sodelovanjem v servisih uporabnik dovoli KITIO Internacional d.o.o. ter ponudniku storitve brezplačno SMS/MMS reklamno obveščanje s sorodnimi informacijami in obdelavo podatkov.

Ponudnik storitev lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih pogojev poslovanja.

Zaposleni v KITIO Internacional d.o.o. ali zaposleni v podjetjih, ki so ponudniki servisa preko sistema MCCA, ne smejo sodelovati v nagradnih igrah.

Pravila obnašanja
Nekateri servisi MCCA omogočajo uporabnikom medsebojno komuniciranje in objavljanje raznovrstnih vsebin v javnih medijih.

Ponudnik MCCA storitev si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo pogoje odstrani oziroma ne objavlja njihovih vsebin ali jim na drug način onemogoči interaktivno sodelovanje.

Ponudnik storitev ni odgovoren za vsebino , ki jo uporabniki pošiljajo na nemoderirane medijske nosilce.

Uporabnik storitev se ob uporabi storitev MCCA zaveže, da:

 • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
 • ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
 • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam,
 • ne bo poskušal pridobiti, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov,
 • ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo.

Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema MCCA kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Starost in odgovornost
Za uporabo storitev MCCA ni starostnih omejitev, če ni drugače določeno v splošnih pogojih ponudnika storitev.

Plačilo storitev
V sistemu MCCA so nekateri servisi ponudnikov storitev plačljivi. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti.

Ponudnik poti obračunava uporabnino storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitve je na računu izkazana v skupini storitev ‘dodatne storitve’.

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji uporabe storitev GSM omrežja družbe Mobitel d.d. ali A1 d.d..

Cene za posamezne servise ponudnikov storitev MCCA najdete na spletnih straneh ponudnika ali na drugem javnem medijskem nosilcu. Spodnji cenik je splošen cenik storitev MCCA.

SMS cenik storitev MCCA (naročniki Mobitel GSM/Mobiuporabniki / Debitelovi naročnik /Simobil)

1. Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

2. Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa MCCA:

SMS KLUBI
SMS klubi so SMS storitev, ki uporabnikom oz. prijavljenim prinaša: ekskluzivne vsebine, super nagradne igre, informacije z dodano vrednostjo ipd.. enkrat mesečeno po ceni 0,99 EUR. Uporabnik se lahko enostavno odjavi in sicer tako, da pošlje kodo kluba in ukaz stop na 6262. Primer: za odjavo iz FUN KLUBA pošlje uporabnik FUN KLUB STOP na 6262.

SMS KLUB STANDARDNA MOBITEL/SIMOBIL KLUBSKA SPOROČILA MOBITEL/SIMOBIL
CAFFE 0,1 EUR / 0,1 EUR 0,99 EUR
EKSPRES 0,1 EUR / 0,1 EUR 0,99 EUR
CUKR 0,1 EUR / 0,1 EUR 0,99 EUR
COOL 0,1 EUR / 0,1 EUR 0,99 EUR
COOL 0,1 EUR / 0,1 EUR 0,99 EUR
FUN 0,1 EUR / 0,1 EUR 0,99 EUR
PREMIERA 0,1 EUR / 0,1 EUR 0,49 EUR
VT 0,1 EUR / 0,1 EUR 0,99 EUR

cena 1 – standardna cena dohodnih sporočil v sistemu je 0,21EUR.
cena 2 – cena dohodnih klubskih sporočil je 0,99EUR
Glej tudi: Osnovna navodila

NAROČNIŠKO STORITVENI SERVISI
Naročniško storitveni serivsi so multimedijska storitev, kjer uporabniki največ 5x mesečno prejmejo WAP povezavo do mobilne vsebine oz. mobilnega portala, na katerem lahko tedenske bonus točke zamenjajo za katerekoli vsebine. Bonus točke se uporabniku seštevajo in jih lahko kadarkoli zamenja za: melodije, ozadja, animacije, Java igre, teme, zabavne zvoke, videe itd.. Uporabnik se lahko iz naročniško storitvenih servisov enostavno odjavi in sicer tako, da pošlje kodo naročniško storitvenega servisa in ukaz stop na 6262. Primer: za odjavo iz servisa Mobile Box pošlje uporabnik CAFFE BOX STOP na 6262.

STORITVE CENA SPOROČIL MOBITEL/SIMOBIL
POPI HIT (3636) 2,49EUR / teden
MOBILE HIT (3636) 2,49EUR / teden
CRAZY HIT (6262) 2,49EUR / teden
MOBILE BOX (6262) 2,49EUR / teden
iSPACE (3636) 1,99EUR / teden
iSPACE VIP (3636) 2,49EUR / teden
XXX MOBILE (6262) 2,49EUR / teden
SPORT (6262) 2,49EUR / teden
UNLIMITED (6262) 2,49EUR / 3 dni
SEXES (6262) 2,49EUR / 3 dni
1 EURO (3636) 0,99EUR / 3 dni
MEGA EROTIKA (3636) 0,99EUR / 3 dni
CASINO (6262) 2,49EUR / teden
FUN IGRE (6262) 2,49EUR / teden
FIT (6262) 0,49EUR / 2 dni

Uporabniki izvedo za ključne besede preko katerih se prijavijo v naročniško storitvene servise preko oglasov v medijih, kjer je poleg ključne besede za prijavo komunicirana tudi cena in način odjave iz naročniško storitvenega servisa. KITIO Internacional ne odgovarja v primerih, ko/če mediji iz kakršnega koli razloga ne objavijo oglasa v celoti ter tudi ne odgovarja za tiskarske napake. Ključne besede preko katerih se uporabniki lahko prijavijo v naročniško storitvene servise so: CAFFE, FUN, COOL, CUKR, MOBIL, EKSPRES, KITI, oz. po odločitvi ponudnika storitev ali poslovnega partnerja KITIO.

cena 3 – cena dohodnih tedenskih sporočil je 2,49EUR
Glej tudi: Osnovna navodila

VRSTA VSEBINE CENA VSEBINE MOBITEL
melodije polifon 1,49EUR
melodije realtone 1,49EUR
ozadja in animacije 1,49EUR
java igre 1 1,99EUR
java igre 2 2,49EUR
java igre 3 3,49EUR

cena 4 – cena prenosa vsebin.
Glej tudi: Osnovna navodila

3. posredovani plačljivi SMS-i naslovniku:

 • posredovane informacije
 • zahtevane informacije
 • izbirne možnosti
 • vprašanja
 • potrdila o prejetem glasu in rezultati
 • potrdila o odgovorih in rezultatih

4. brezplačno posredovani SMS-i naslovniku (t. i. sistemska sporočila):

 • Pri potrditvi ali zavrnitvi splošnih pravil in pogojev
 • obvestilo o uspešno spremenjenih osebnih podatkih;
 • potrdilo o prijavi v sistem,
 • potrdilo o odjavi iz sistema,
 • ali če storitev ni na voljo. obvestilo o objavljeni čestitki;
 • potrdilo o prijavi na SMS listo;
 • potrdilo o odjavi na SMS listo;
 • ali če storitev ni na voljo.

Cenik plačljivih dogodkov na WAP-u (naročniki Mobitel GSM/UMTS/Mobiuporabniki / Debitelovi naročnik/ Simobil)

3. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v servisih uporabnik dovoli KITIO Internacional d.o.o. ter ponudniku storitve brezplačno SMS/MMS reklamno obveščanje s sorodnimi informacijami in obdelavo podatkov. Več v osebnih podatkih.

Ponudniki storitev, sistema MCCA in poti se zavezujejo, da bodo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov.

Zbiranje osebnih podatkov

Osebni podatki sodelujočih se obvezno zbirajo za namen vodenja lastne evidence članov, brezplačnega SMS/MMS obveščanja, telefonskega anketiranja ter ponujanja blaga in storitev z uporabo poštnih storitev.

V tem okviru se zbirajo naslednji podatki: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte.

Pri vseh aktualnih SMS nagradnih igrah, ki se izvajajo, se davčna številka, kot zelo občutljiv osebni podatek, zahteva naknadno samo od dejanskih nagrajencev in še to samo v primeru, ko tako nalaga zakonodaja. Sodelujoči v SMS nagradni igri ima možnost odkloniti posredovanje svojih podatkov in kljub temu sodeluje v nagradnem žrebu. Potrebne podatke za prejem nagrade posreduje nagrajenec.

Kitio Internacional d.o.o. spoštuje zasebnost in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih ne bo uporabil v druge namene, kot izključno za uspešno izvajanje storitve lastno evidenco.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo. Uporabnik lahko vse informacije dobi na ponudnikovem telefonskem centru na št.: 031 200 000, vsak delavnik med 8h in 16h.

4. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • sistem pošiljanja SMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom
 • ponudnik storitev ne odgovarja za vsebino, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki,
 • ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti uporabnika.
 • ponudnik storitev ne odgovarja za kakršnekoli napake ali nedelovanje telefona, ki so posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih
 • ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh neprimernih vsebin na storitvah MCCA.

Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

5. Reklamacije

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitev, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve MCCA uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:

IME OSEBE ALI SLUŽBE REKLAMACIJSKA SLUŽBA
Telefon 031 200 000
Email [email protected]
Delovni čas reševanja reklamacij pon. – pet. med 8h – 16h

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos vsebine in vsebinskih motivov oz. dostavo SMS sporočil ter plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku petnajst (15) dni od prejema računa.

KITIO Internacional d.o.o. bo v reševanje ponudniku storitve posredovala izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev MCCA in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

V primeru utemeljenih reklamacij, ki se nanašajo na tehnično delovanje sistema MCCA se ponudnik MCCA sistema zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

6. Kršitve

Ponudnik sistema MCCA bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

7. Splošno

KITIO Internacional d.o.o. in ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku spremenita pogoje servisov, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.

Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in pogoji.


Pogoji uporabe mobilni kupon info

Pravila in splošni pogoji uporabe brezplačne storitve SMS KUPON

1. Organizator brezplačne storitve SMS KUPON
Ta pravila določajo način izvajanja brezplačne storitve SMS KUPON.

Ponudnik storitve je podjetje KITIO Internacional d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana. Davčna številka: 75209578, matična številka: 8527504000.

Z uporabo storitve SMS KUPON se uporabnik strinja in potrjuje Pravila in splošne pogoje sodelovanja, ki so objavljeni na spletni strani www.kitio.com .

2. Opis brezplačne storitve SMS KUPON
Storitev SMS KUPON se izvaja na kratki številki 3636 in jo lahko uporabljajo uporabniki družbe A1 in Mobitel. Ponudnik storitve omogoča uporabo storitev SMS KUPON vsem uporabnikom, ki se strinjajo s splošnimi pogoji objavljenimi na www.kitio.com.

3. Trajanje storitve
Storitev poteka od 06.10.2010 do nadaljnega.

4. Opis brezplačne storitve SMS KUPON
Uporabniki lahko uporabljajo brezplačno storitev SMS KUPON na način:

 • a) da pošljejo SMS s ključno besedo ali pripadajočo kodo partnerja na kratko številko 3636 (npr.: HP PLUS na 3636). Uporabnik nato prejme brezplačno povratno SMS/MMS sporočilo. Vsak poslani SMS uporabnika in prenos GPRS podatko se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku operaterjev oz. ponudnikov poti. Posredovana oz. prejeta SMS sporočila so za uporabnike brezplačna. Sistemska SMS sporočila so za uporabnika ravno tako brezplačna.
  Vsem uporabnikom svetujemo, da si pogoje skrbno preberejo in si jih shranijo.

5. Odgovornost pogodbenega partnerja
Brezplačna storitev SMS KUPON pogodbenemu partnerju zagotavlja pošiljanje prodajnih ponudb ali drugih komercialnih objav. Odgovornost za poslane ponudbe prevzema izključno naročnik oz. partner in se izvajajo po naročnikovih pravilih. Kitio Internacional d.o.o. ne odgovarja za vsebino in način unovčevanja ponudb. V primeru nejasnosti se lahko obrnete na naročnika oglasnega sporočila.

6. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
Z uporabo brezplačne storitve SMS KUPON uporabnik dovoli brezplačno SMS/MMS reklamno obveščanje s sorodnimi informacijami in obdelavo podatkov.

Noben podatek pridobljen preko brezplačne storitve SMS KUPON ne bo brez vašega privoljenja prodan ali posredovan katerikoli tretji osebi. Svojo privolitev za uporabo osebnih podatkov lahko prekličete tako, da zahtevo po izbrisu sporočite na telefonsko številko 031 200 000 ali s poslanim elektronskim sporočilom na [email protected].

7. Splošni pogoji uporabe brezplačne storitve SMS KUPON
Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.

Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in pogoji.

Ponudnik storitve ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju zelo slabega signala, …).
Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.
Pogoj za uporabo brezplačne storitve SMS KUPON je, da se sodelujoči strinjajo s pravili uporabe. Šteje se, da z uporabo storitve SMS kupon sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi s tem.

8. Klicni center za pomoč uporabnikom
Uporabnikom brezplačne storitve je na voljo Klicni center izvajalca Kitio Internacional d.o.o., 031 200 000, vsak delavnik od 8h – 16h, mail: [email protected].


Pogoji in navodila sodelovanja v glasovanju Vikendova izbira »second chance« kandidatov v rubriki Nova zvezda si ti! v oddaji Spet doma

1. Organizator glasovanja
Ta pravila določajo način sodelovanja v glasovanju Vikendova izbira »second chance« kandidatov v rubriki Nova zvezda si ti! v oddaji Spet doma. Organizator in ponudnik glasovanja je: Delo d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana.

Tehnični ponudnik oz. izvajalec je Kitio Internacional d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana.

S sodelovanjem se uporabnik strinja in potrjuje Pravila in pogoje glasovanja, ki so objavljeni nawww.kitio.com.

2. Opis glasovanja
Bralci Vikenda imajo možnost soodločati, kdo od treh predstavljenih kandidatov v posameznem sklopu nedeljskih oddaj si zasluži nadaljnje priložnosti, in sicer tudi z glasovanjem prek SMS sporočil.

Glasovanje Nova zvezda si ti! ima naslednji ritem: tekma ima 3 kroge oz. 3 skupine. V vsaki oddaji se predstavijo trije kandidati. Od njih eden izpade (a ima seveda še eno možnost v 2. priložnosti). V prvih 3 oddajah se predstavi torej 9 kandidatov, 6 jih gre naprej v drugi krog, s katerim se tekmovanje nadaljuje, spet po 3 kandidati v dveh oddajah. Skupno torej 5 oddaj, ob koncu katerih ostanejo 4 kandidati, ki počakajo na tretji krog. Pridružiti se jim namreč morajo še kandidati druge in tretje skupine. V vsaki skupini je 9 ljudi. V zadnji bosta tudi dve skupini t. i. 2. priložnosti (6 izpadlih gre znova v tekmo). Eno trojko bodo določili naši gostje, drugo pa bralci Vikenda.

OPIS CIKLOV TEKMOVANJA

1. cikel: glasovanje SMS od konca prve oddaje Spet doma (8. februarja, ob cca. 21.45) do konca druge oddaje (15. februarja, ob cca. 21.45)
PRVI KROG I.: v prvi oddaji se predstavijo prvi trije kandidati. Od njih eden izpade (a ima seveda še eno možnost v 2. priložnosti). Glasovanje je mogoče za izpadlega kandidata.

2. cikel: glasovanje SMS od konca druge oddaje Spet doma (15. februarja, ob cca. 21.45) do konca tretje oddaje (22. februarja, ob cca. 21.45)
PRVI KROG I.: v drugi oddaji se predstavijo drugi trije kandidati. Od njih eden izpade (a ima seveda še eno možnost v 2. priložnosti). Glasovanje je mogoče za izpadlega kandidata.

3. cikel: glasovanje SMS od konca tretje oddaje Spet doma (22. februarja, ob cca. 21.45) do konca četrte oddaje (1. marca, ob cca. 21.45)
PRVI KROG I.: v tretji oddaji se predstavijo tretji trije kandidati. Od njih eden izpade (a ima seveda še eno možnost v 2. priložnosti). Glasovanje je mogoče za izpadlega kandidata.

4. cikel: glasovanje SMS od konca četrte oddaje Spet doma (1. marca, ob cca. 21.45) do konca pete oddaje (8. marca, ob cca. 21.45)
DRUGI KROG I.: v četrti oddaji se predstavijo prvi trije kandidati, ki so se v nadaljnje tekmovanje uvrstili iz prvega kroga. Od njih eden izpade. Dodatno glasovanje za tri kandidate, ki so izpadli v prvem krogu, za vse hkrati, glasovi se prištejejo glasovom, oddanim v prvih treh ciklih glasovanja.

5. cikel:
DRUGI KROG I.: v peti oddaji se predstavijo drugi trije kandidati, ki so se v nadaljnje tekmovanje uvrstili iz prvega kroga. Od njih eden izpade.

KONEC PRVE SKUPINE

6. cikel: glasovanje SMS od konca šeste oddaje Spet doma (nedelja, ob cca. 21.45) do konca sedme oddaje (nedelja, ob cca. 21.45)
PRVI KROG II.: v šesti oddaji se predstavijo prvi trije novi kandidati. Od njih eden izpade (a ima seveda še eno možnost v 2. priložnosti). Glasovanje je mogoče za izpadlega kandidata.

7. cikel: glasovanje SMS od konca sedme oddaje Spet doma (nedelja, ob cca. 21.45) do konca osme oddaje (nedelja, ob cca. 21.45)
PRVI KROG II.: v sedmi oddaji se predstavijo drugi trije novi kandidati. Od njih eden izpade (a ima seveda še eno možnost v 2. priložnosti). Glasovanje je mogoče za izpadlega kandidata.

8. cikel: glasovanje SMS od konca osme oddaje Spet doma (nedelja, ob cca. 21.45) do konca devete oddaje (nedelja, ob cca. 21.45)
PRVI KROG II.: v osmi oddaji se predstavijo tretji trije novi kandidati. Od njih eden izpade (a ima seveda še eno možnost v 2. priložnosti). Glasovanje je mogoče za izpadlega kandidata.

9. cikel glasovanje SMS od konca devete oddaje Spet doma (1. marca, ob cca. 21.45) do konca desete oddaje (8. marca, ob cca. 21.45)
DRUGI KROG II.: v deveti oddaji se predstavijo prvi trije kandidati, ki so se v nadaljnje tekmovanje uvrstili iz prvega kroga. Od njih eden izpade. Dodatno glasovanje za tri kandidate, ki so izpadli v prvem krogu, za vse hkrati, glasovi se prištejejo glasovom, oddanim v prvih treh ciklih glasovanja.

10. cikel
DRUGI KROG II.: v deseti oddaji se predstavijo drugi trije kandidati, ki so se v nadaljnje tekmovanje uvrstili iz prvega kroga. Od njih eden izpade.

KONEC DRUGE SKUPINE

11. cikel: glasovanje SMS od konca enajste oddaje Spet doma (nedelja, ob cca. 21.45) do konca 13. oddaje (!!!) (nedelja, ob cca. 21.45) – glasovanje traja 14 dni, da je obdobje enako dolgo kot za ostale kandidate.
PRVI KROG III.: v enajsti oddaji se predstavijo prvi trije novi kandidati. Od njih eden izpade (a ima seveda še eno možnost v 2. priložnosti). Glasovanje je mogoče za izpadlega kandidata.

12. cikel: poteka še glasovanje SMS prejšnjega tedna
PRVI KROG III.: v 12. oddaji se predstavijo TRIJE second chance kandidati PO IZBORU GOSTOV.

13. cikel
PRVI KROG III.: v 13. oddaji se predstavijo TRIJE second chance kandidati PO IZBORU VIKENDOVIH BRALCEV. Sestavi se lestvica vseh glasov (sporočil SMS in po klasični pošti) – treh z največ glasov se omogoči, da se predstavijo še enkrat.

14. cikel
DRUGI KROG III: v 14. oddaji se predstavijo prvi trije kandidati, ki so se v nadaljne tekmovanje uvrtili iz prvega kroga. Od njih eden izpade.

15. cikel
DRUGI KROG III: v 15. oddaji se predstavijo drugi trije kandidati, ki so se v nadaljne tekmovanje uvrtili iz prvega kroga. Od njih eden izpade.

KONEC TRETJE SKUPINE

TRETJI KROG: skupaj 12 kandidatov, iz prve, druge in tretje skupine.

3. Trajanje glasovanja
Glasovanje poteka od 8. 2. 2009, po koncu oddaje Spet doma, do 15. 2. 2009, do konca oddaje Spet doma.

4. Sodelovanje in cena SMS sporočil
Uporabnik pošlje SMS sporočilo kot je navedeno v oglasu na kratko številko 6262 in prejme povratno SMS sporočilo. Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnikov poti oz. operaterjev. Posredovana SMS sporočila se uporabniku zaračunajo po ceni 0,49 EUR. Sistemska SMS sporočila so za uporabnika brezplačna.

Uporabnik lahko v glasovanju sodeluje tudi večkrat, vendar je maksimalno število glasov, prejetih iz ene telefonske številke, ki se upoštevajo pri določanju zmagovalca 100.

Sodelujočim svetujemo, da te pogoje skrbno preberejo in si jih shranijo.

5. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
Ponudnik storitve se zavezuje, da bo poslane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam. S privolitvijo v splošne pogoje poslovanja se šteje, da je dana osebna privolitev posameznika za zbiranje osebnih podatkov.

6. Splošni pogoji sodelovanja
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili glasovanja. Šteje se, da s samim sodelovanjem v glasovanju sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z glasovanjem.

Organizator glasovanja je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija, v skladu z lastnimi postopki.

7. Klicni center za pomoč uporabnikom
Uporabnikom oz. sodelujočim v glasovanju je na voljo Klicni center izvajalca glasovanja, Kitio Internacional d.o.o., 031 200 000, vsak delavnik od 8h – 16h, mail: [email protected]


Freesms navodila

Kaj je FREESMS?

Storitev FREESMS vam omogoča brezplačno pošiljanje SMS sporočil v vsa slovenska mobilna omrežja.
Pošljete lahko kar 5 brezplačnih SMS sporočil na dan.
Pošiljanje sponzorira podjetje KITIO Internacional d.o.o.

Registracija novega uporabnika

Preden začnete uporabljati storitev se morate registrirati, da lahko prejmete geslo za uporabo. Registracija je brezplačna!

 • 1. Odprite vstopno stran FREESMS
 • 2. Kliknite na povezavo Nimam še gesla! na desni strani pod vpisnima okencema za telefonsko številko in geslo.
  freesms registracija
  Odpre se novo okno.
  V polju Mobilni operatreji izberite omrežno številko in vpišite številko vašega mobilnega telefona (6 cifer).
 • 3. Prepišite črke s slike v prazno polje
 • 4. Obkljukajte okence Strinjam se s splošnimi pogoji.
 • 5. Kliknite na gumb Pošlji mi geslo.

Na vaš GSM boste prejeli brezplačni SMS z geslom za uporabo storitve FREESMS.

Geslo je trajno, torej velja za vašo telefonsko številko neomejeno dolgo časa. Zato si svoje geslo zapomnite in ga pod nobenim pogojem nikomur ne povejte!

Pošiljanje brezplačnih SMS-ov

 • 1. Odprite vstopno stran FREESMS-a
 • 2. V polje Tvoja telefonska številka vpišite svojo številko.
 • 4. V polje Geslo vpišite geslo, ki smo vam ga poslali na vaš GSM ob registraciji. Še niste registrirani?
 • 5. Kliknite na povezavo Nimam še gesla.
 • Odpre se novo okno.
 • 6. V polje Prejemnik vpišite številko mobilnega telefona (6 cifer) tistega, ki mu pošiljate SMS – ali pa izberite številko s seznama Imenik.
 • 7. V polje Besedilo vpišite vaše sporočilo.
 • 8. Kliknite na gumb Pošlji.

Ko kliknete na gumb Pošlji bo na vpisano tel. številko prejemnika poslan brezplačen SMS.
Dnevno lahko pošljete 5 brezplačnih SMS-ov.


PRAVILA IN POGOJI ZA STORITEV SMS NASVET

1.ORGANIZATOR STORITVE »SMS NASVET »

Ta pravila določajo način izvajanja storitve SMS NASVET.

Ponudnik storitve je Kitio Internacional d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana.

Z uporabo SMS stortive »SMS NASVET« se uporabnik strinja in potrjuje Pravila in pogoje sodelovanja, ki so objavljeni na www.kitio.com.

2.OPIS STORITVE SMS NASVET

Storitev »SMS NASVET« lahko uporabljajo le uporabniki družbe A1 in Mobitel, Debitel, Izimobil in M-Mobil. Storitev se lahko izvaja na kratki številki 6262.

Ponudnik storitve omogoča uporabo storitev »SMS NASVET« vsem uporabnikom, ki se strinjajo s splošnimi pogoji objavljenimi na www.kitio.com.

Pred uporabo storitve »SMS NASVET«, na uporabnikov mobilni telefon prispe obvestilo, ki uporabnika povpraša po strinjanju s pravili in pogoji. S potrditvijo pogojev, lahko uporabnik prične z uporabo storitve »SMS NASVET«.

2.1.TRAJANJE STORITVE

Storitev poteka od 5.7.2010 do nadaljnjega.

2.2.SODELOVANJE V STORITVI

Uporabnik pošlje SMS z določeno ključno besedo ali imenom na določeno kratko številko. Ključne besede in pripadajoče kratke številke bodo objavljene v posameznih oglasih.
Ko uporabnik pošlje ključno besedo na določeno kratko številko, prejme SMS sporočilo za potrditev Pravil in splošnih pogojev.
»Za potrditev sodelovanja in strinjanje s pogoji, objavljenimi na www.kitio.com, pošlji DA na kratko številko 6262. Cena prejetih sporočil je 0,99€«.
Ko uporabnik potrdi splošne pogoje, lahko prične s pogovorom.
Uporabnik na svoje poslano sporočilo prejme SMS sporočilo, ki je lahko dolgo za največ 3 plačljiva SMS sporočila (cena SMS sporočila je 0,99€).
Kitio Internacional (in njihovi partnerji) bo poskušal na vsa vprašanja odgovoriti točno in ažurno. Zavračamo odgovornost za netočne odgovore ali odgovore, ki niso dostavljeni pravočasno.

2.3.PLAČILO STORITEV

Vsebine storitve »SMS NASVET« so plačljive.
Plačilo se izvede na način, kot ga določa ponudnik poti. Ponudnik poti obračunava storitve za preteklo računsko obdobje.
V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS družb Mobitel d.d. in A1. Če uporabnik ni plačnik racuna, mora pred uporabo pridobiti soglasje plačnika računa.
Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in pravila za uporabo storitve. Če bo ponudnik spremenil ceno storitve, bo od uporabnikov ponovno pridobil strinjanje za uporabo storitve.
Vse dodatne informacije lahko sodelujoči dobijo na www.kitio.com.

2.4. CENIK SMS SPOROČIL

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku mobilnega operaterja.

 • SISTEMSKA SPOROČILA 0,00€
 • PREJET SMS Z ODGOVOROM 0,99€

3.ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV UPORABNIKA

Ponudnik storitve se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke uporabnikov, ki jim z uporabo Storitve dovoljujejo zbiranje, obdelovanje in hranjenje zbranih osebnih podatkov za namene izvedbe Storitve in prejemanje brezplačnih promocijskih SMS sporočil. Ponudnik v nobenem primeru zbranih podatkov ne bo posredoval tretji osebi.

4.AVTORSKE PRAVICE

Ponudnik storitve ima urejene vse materialne avtorske pravice v zvezi z vsebinami , ki jih bo ponujal v okviru Storitve »SMS NASVET«.

5.POMOČ IN REKLAMACIJE

Kito Internacional d.o.o. svetuje, da mobilni telefon uporabljate previdno in ga ne uporabljate med vožnjo. Zavračamo odgovornost v primerih poškodb zaradi napačne oz. neprimerne uporabe mobilnega telefona.
Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev.
V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.
V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki.
Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.
Uporabniku so na voljo dodatne informacije in pomoč:
Email naslov: [email protected] ali po telefonu 031 200 000.
Kitio Internacional d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana
Delovni čas: Vsak delovnik od 8:00 do 16:00 ure.

6.ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Uporabnik se mora zavedati , da:

 • sistem pošiljanja SMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv.
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami;
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom;
 • ponudnik storitev ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki;
 • ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti uporabnika;
 • ponudnik storitev ne odgovarja za kakršnekoli napake ali nedelovanje telefona, katere so posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih;
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

7.SLOŠNI POGOJI SODELOVANJA

Pogoj za uporabo je, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji.
Šteje se, da s samim naročilom in potrditvijo pravil in pogojev storitve »SMS NASVET« uporabnik pristane na vse pogoje v zvezi s storitvijo.
Splošni pogoji storitve bodo objavljeni na spletni strani www.kitio.si.
SMS storitev je mogoča v omrežjih operaterjev A1 in Mobitel, Debitel, Izimobil in M-Mobil.
Posalana SMS sporočila se obračunavajo po ceniku mobilnega operaterja.

8.DOLŽNOSTI UPORABNIKOV

Z objavo oz. namenom objave kakršnihkoli informacij prek storitve, vključno z vzdevki, se kot uporabnik strinjate, da ne boste objavljali ali pospeševali distribucije sporočil ali drugih informacij, ki:

 • so nezakonite, ogrožajoče, žaljive, nadležne, opravljive, vsebujejo kletvice, so varljive, goljufive, do drugih nasilne, kaznive, ki vsebujejo eksplicitne ali grafične opise nasilja;
 • se nanašajo na nasilje nad otroki in otroško pornografijo, odraslo gradivo, ki presega meje zakona ali vsebuje kriminalna rasistična gradiva oz. se nanašajo na posilstvo, surovost ali nekrofilijo;
 • se nanašajo na teroristične ali druge ekstremistične organizacije;
 • lahko ogrožajo državno varnost;
 • se nanašajo na uporabo, distribucijo ali zlorabo drog;
 • se nanašajo na samopoškodovanje ali samomor;
 • kaznujejo, nadlegujejo, ponižujejo ali zastrašujejo posameznika ali skupino posameznikov na podlagi vere, spola, spolne usmerjenosti, rase, etničnosti, starosti ali nezmožnosti;
 • kršijo kakršenkoli patent, blagovno znamko, gospodarsko ali poslovno skrivnost, avtorske pravice, pravico do objavljanja ali druge zakonsko zaščitene pravice posameznikov;
 • določajo nepooblaščeno oglaševanje ali oglaševanje brez predhodnega strinjanja, junk ali bulk sporočila (spamming) ali druge oblike nepooblaščenih spodbud ali oblik loterij in hazardnih iger;
 • skušajo obdržati nepooblaščen dostop do kakršnihkoli podatkov ali drugih informacij o drugih osebah.

Posebna uporabnikova dolžnost je tudi, da skrbno varuje svoj mobilni telefon in podatke na njem. V primeru zlorabe telefona ponudnik storitve ne odgovarja za posledice. V kolikor je uporabnikov telefon ukraden, je uporabnik to dolžan takoj sporočiti ponudniku storitve. Ponudnik storitve uporabnikovo številko le tako lahko blokira in s tem prepreči nadaljnjo zlorabo. V kolikor želi uporabnik sodelovati prek mobilnega telefona, ki ni v njegovi lasti, mora vprašati za dovoljenje lastnika mobilnega telefona. Uporabnik se tudi zavezuje, da ne bo v nobenem primeru zlorabljal telefonskih številk drugih oseb.

9.KRŠITVE

Ponudnik bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

10.SPLOŠNO

Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.
Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in pogoji.
Ponudnik storitve ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju zelo slabega signala, …).
Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, še posebej v primerih nedelovanja ponudnikovega dostopa do interneta.


SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA ZA STORITEV ASTROPORT

1. Organizator storitve Astroport
Ta pravila določajo način izvajanja storitve Astroport. Ponudnik storitve je Kitio Internacional d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana, v partnerskem sodelovanju s Planet 2 d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. Za delovanje storitve odgovarja Kitio Internacional d.o.o. Z uporabo SMS storitve Astroport, ki se izvaja na kratki številki 3636 in/ali telefonski liniji 090 142 799 se uporabnik strinja in potrjuje Splošne pogoje uporabe, ki so objavljeni na www.kitio.com.

2. Opis storitve
Na SMS storitev se lahko prijavijo vsi uporabniki katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih SMS sporočil in ki se prijavijo na način opisan v točki 2.1. Sodelujejo lahko vsi uporabniki mobilnih operaterjev družbe Mobitel, Simobil, Debitel, Izi Mobil , M-Mobil ter stacionarnih omrežij za klic v živo.

2.1. Sodelovanje v storitvi
Uporabnik pošlje SMS s tekstom, ki vključuje kodo, ime vedeževalca in vprašanje uporabnika. Kode ter imena vedeževalcev bodo objavljena v posameznih oglasih (npr. koda ASTRO, AP, AS oz. imena DORA, EVA, ipd.). Po prejetem brezplačnem SMS sporočilu, s katerim se uporabnik strinja s splošnimi pogoji, prejme sporočilo od operaterja-vedeževalca z zahtevkom po osebnih podatkih, potrebnih za izdelavo napovedi. Po poslanih podatkih uporabnik prejme odgovor na njegovo vprašanje, ki lahko obsega dolžino do treh SMS sporočil po ceni 0,99 EUR. Astroport se zavzema, da na vsako vprašanje odgovori jasno in natančno ter v najkrajšem času, zavrača pa odgovornost za točnost odgovorov ali odgovorov, ki zaradi tehničnih ali drugih dejavnikov niso dostavljeni pravočasno.

2.2. Trajanje storitve
Storitev poteka od 25. 10. 2010 do nadaljnjega.

2.3. Plačilo storitev
Vsebine storitev in servisa Astroport so plačljive, razen prvega SMS vedeževanja, tj. kadar uporabnik prvič pošlje svoje vprašanje kateremu od vedeževalcev. V tem primeru je prvi odgovor zastonj in lahko obsega dolžino do treh SMS sporočil. Plačilo se izvede na način, kot ga določa ponudnik poti. Ponudnik poti obračunava uporabo storitve za preteklo obračunsko obdobje.
V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo splošni pogoji za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS družbe Mobitel d.d., A1 d.d. in Debitel.
Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in navodila za uporabo storitve. Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da po zaključku storitve pošlje eno (1) dodatno za uporabnika brezplačno SMS sporočilo vsem uporabnikom s povabilom k morebitni naslednji storitvi.

2.4. Cenik storitev
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku mobilnega operaterja. Vedeževalčevo posredovanje odgovorov se šteje kot plačljiv povratni SMS za uporabnika in sicer po ceni 0,99 EUR na sporočilo. Cena telefonskega klica na številko 090 142 799 je 1,99 EUR/minuto. Povratna SMS sporočila s potrdilom o prijavi oz. odjavi na storitev oz. sistem so za uporabnika brezplačna!

 • SISTEMSKA SPOROČILA 0,00€
 • PREJET SMS Z ODGOVOROM 0,99€

3. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
Ponudnik storitve se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke uporabnikov, ki jim z uporabo Storitve dovoljujejo zbiranje, obdelovanje in hranjenje zbranih osebnih podatkov za namene izvedbe Storitve in prejemanje brezplačnih promocijskih SMS sporočil. Ponudnik v nobenem primeru zbranih podatkov ne sme in ne bo posredoval tretji osebi oz. stranki.

4. Avtorske pravice
Ponudnik storitve ima urejene vse avtorske pravice v zvezi z vsebinami in storitvami, ki jih bo ponujal v okviru dejavnosti »Astroport«.

5. Pomoč in reklamacije
Kitio Internacional d.o.o. svetuje, da mobilni telefon uporabljate previdno in ga ne uporabljate med vožnjo. Zavračamo odgovornost v primerih poškodb zaradi napačne oz. neprimerne uporabe mobilnega telefona.
Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.
Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.

Uporabniku so na voljo dodatne informacije in pomoč:
Email naslov: [email protected] ali po telefonu 031 200 000.
Kitio Internacional d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana
Delovni čas: Vsak delovnik od 8:00 do 16:00 ure.

6. Zavrnitev odgovornosti
Uporabnik se mora zavedati, da:

 • sistem pošiljanja SMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv.
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami;
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom;
 • ponudnik storitev ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki;
 • ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti uporabnika;
 • ponudnik storitev ne odgovarja za kakršnekoli napake ali nedelovanje telefona, katere so posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih;
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

7. Splošni pogoji sodelovanja
Pogoj za uporabo je, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji. Šteje se, da s samim naročilom in potrditvijo pravil in pogojev storitve »Astroport« uporabnik pristane na vse pogoje v zvezi s storitvijo. Splošni pogoji storitve bodo objavljeni na spletni strani www.kitio.si. SMS storitev je mogoča v omrežjih mobilnih operaterjev A1 in Mobitel, Debitel, Izimobil in M-Mobil. Klic v živo na 090 linijo je obenem mogoč v vseh stacionarnih omrežjih. Poslana SMS sporočila se obračunavajo po ceniku mobilnega operaterja.

8. Dolžnosti uporabnikov
Z objavo oz. namenom objave kakršnihkoli informacij prek storitve, vključno z vzdevki, se kot uporabnik strinjate, da ne boste objavljali ali pospeševali distribucije sporočil ali drugih informacij, ki:

 • so nezakonite, ogrožajoče, žaljive, nadležne, opravljive, vsebujejo kletvice, so varljive, goljufive, do drugih nasilne, kaznive, ki vsebujejo eksplicitne ali grafične opise nasilja;
 • se nanašajo na nasilje nad otroki in otroško pornografijo, odraslo gradivo, ki presega meje zakona ali vsebuje kriminalna rasistična gradiva oz. se nanašajo na posilstvo, surovost ali nekrofilijo;
 • se nanašajo na teroristične ali druge ekstremistične organizacije;
 • lahko ogrožajo državno varnost;
 • se nanašajo na uporabo, distribucijo ali zlorabo drog;
 • se nanašajo na samopoškodovanje ali samomor;
 • kaznujejo, nadlegujejo, ponižujejo ali zastrašujejo posameznika ali skupino posameznikov na podlagi vere, spola, spolne usmerjenosti, rase, etničnosti, starosti ali nezmožnosti;
 • kršijo kakršenkoli patent, blagovno znamko, gospodarsko ali poslovno skrivnost, avtorske pravice, pravico do objavljanja ali druge zakonsko zaščitene pravice posameznikov;
 • določajo nepooblaščeno oglaševanje ali oglaševanje brez predhodnega strinjanja, junk ali bulk sporočila (spamming) ali druge oblike nepooblaščenih spodbud ali oblik loterij in hazardnih iger;
 • skušajo obdržati nepooblaščen dostop do kakršnihkoli podatkov ali drugih informacij o drugih osebah.

Posebna uporabnikova dolžnost je tudi, da skrbno varuje svoj mobilni telefon in podatke na njem. V primeru zlorabe telefona ponudnik storitve ne odgovarja za posledice. V kolikor je uporabnikov telefon ukraden, je uporabnik to dolžan takoj sporočiti ponudniku storitve. Ponudnik storitve uporabnikovo številko le tako lahko blokira in s tem prepreči nadaljnjo zlorabo. V kolikor želi uporabnik sodelovati prek mobilnega telefona, ki ni v njegovi lasti, mora vprašati za dovoljenje lastnika mobilnega telefona. Uporabnik se tudi zavezuje, da ne bo v nobenem primeru zlorabljal telefonskih številk drugih oseb.

9. Kršitve
Ponudnik bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

10. Splošni pogoji uporabe storitev Astroport
Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.
Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in pogoji.
Ponudnik storitve ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju zelo slabega signala,…).
Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve. Pogoj za uporabo storitev Astroport je, da se sodelujoči strinjajo s pravili uporabe. Šteje se, da z uporabo storitve sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi s tem.


Splošni pogoji in pravila uporabe brezplačne storitve Multimedijska Praznična Čestitka – Intersport

1. Organizator storitve
Ta pravila določajo način uporabe brezplačne storitve Multimedijska Praznična čestitka Intersport.

Organizator in ponudnik multimedijskih prazničnih čestitk je: Intersport ISI d.o.o., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo. Tehnični ponudnik oz. izvajalec je KITIO Internacional d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana.

Z uporabo brezplačne storitve se uporabnik strinja in potrjuje Pravila in pogoje uporabe, ki so objavljeni na www.kitio.com.

Ponudnika poti za posredovanje Multimedijskih prazničnih čestitk sta družbi Mobitel d.d. in A1 d.d.

2. Opis storitve
Storitev omogoča vsem uporabnikom družbe A1 in Mobitel pošiljanje brezplačnih Multimedijskih prazničnih čestitk na mobilne telefone svojih najbližjih.

Ponudnik storitve omogoča uporabo storitve vsem uporabnikom, ki se strinjajo s splošnimi pogoji objavljenimi na www.kitio.com

3. Trajanje storitve
Storitev poteka od 09.12.2010 do 03.01.2011.

4. Opis brezplačne storitve Praznične čestitke
Uporabnik uporablja brezplačno storitev Multimedijska Praznična čestitka na način:

a) da na spletni strani www.intersport.si izbere želeni praznični motiv in telefonsko številko prejemnika. Uporabnik mora za uspešno poslano čestitko vpisati svojo telefonsko številko na katero bo prejel SMS sporočilo z varnostno PIN kodo, ki jo vpiše v spletni obrazec za potrditev točnosti podatkov in se strinjati s pogoji uporabe.

S potrditvijo točnosti podatkov v nadaljevanju telefonske številke, postane uporabnik član brezplačnega kluba Intersport in se strinja s splošnimi pogoji objavljenimi na www.kitio.com . Posredovana SMS sporočila in sistemska sporočila so za prejemnika in pošiljatelja čestitk brezplačna. Prejemnikom čestitk v omrežju A1 in Tuš mobile se lahko zaračuna le morebiten prenos GPRS podatkov po veljavnem ceniku operaterja. Za uporabnike omrežja Mobitel je prenos GPRS podatkov brezplačen.

5. Brezplačni klub INTERSPORT
Uporabniki z uporabo brezplačne storitve postanejo člani brezplačnega SMS kluba INTERSPORT in bodo prejeli največ 4 SMS/MMS brezplačna promocijska sporočila mesečno.

Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi tako, da pošlje SMS s ključno besedo INTERSPORT KLUB STOP na 3636. Poslani SMS-i se uporabniku zaračunajo po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnikov poti oz. operaterjev.

Sodelujočim svetujemo, da te pogoje skrbno preberejo in si jih shranijo.

6. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
Z uporabo brezplačne storitve Multimedijska Praznična čestitka uporabnik dovoli družbi Intersport ISI d.o.o., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo in Kitio Internacional d.o.o. brezplačno SMS/MMS reklamno obveščanje s sorodnimi informacijami in obdelavo podatkov.

Ponudnik storitve se zavezuje, da bo poslane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam. S privolitvijo v splošne pogoje poslovanja se šteje, da je dana osebna privolitev posameznika za zbiranje osebnih podatkov z namenom obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi družbe Intersport ISI d.o.o., za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe.

V kolikor uporabnik ne želi, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namen obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi podjetja Intersport ISI d.o.o., za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe, mora poslati SMS tekstom INTERSPORT KLUB STOP na 3636, organizator pa mora ustrezno preprečiti uporabo teh osebnih podatkov.

7. Splošni pogoji sodelovanja
Šteje se, da s samim sodelovanjem in uporabo storitve uporabnik storitve pristane na vse pogoje. Organizator in ponudnik multimedijskih prazničnih čestitk je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti.

V primeru zlorabe in »Poštene uporabe« storitve si organizator pridržuje pravico do naknadne omejitve števila poslanih prazničnih čestitk, s katerim bo zagotovil nemoteno delovanja sistema. Vse morebitne spremembe bodo objavljene na spletnih straneh www.kitio.com.

8. Klicni center za pomoč uporabnikom
Uporabnikom brezplačne storitve Multimedijska Praznična čestitka je na voljo Klicni center tehničnega ponudnika oz. izvajalca, Kitio Iternacional d.o.o., 031 200 000, vsak delavnik od 8h – 16h,
mail: [email protected]


Pravila in pogoji o sodelovanju v nedeljskem studijskem delu TIME OUT, dne 6. 3. 2011

1. člen
Pravilnik določa pravila in pogoje sodelovanja gledalcev v nedeljskem studijskem delu »Time out«.

2. člen
Sodelujejo lahko le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Zaposleni v podjetju ASPN d.o.o. in Kitio Mobile d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani, ki sodelujejo pri organizaciji ne smejo sodelovati.

3. člen
Organizator sodelovanja je: Šport TV – ASPN, d.o.o., Vojkova 49, 1000 Ljubljana. Davčna številka: 24319007, matična številka: 2189704000. Tehnični ponudnik oz. izvajalec je Kitio Internacional d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana. S sodelovanjem se uporabnik strinja in potrjuje Pravila in pogoje, ki so objavljeni na www.kitio.si in www.sport-tv.si. Ponudnika mobilnih poti za posredovanje SMS sporočil sta družbi Mobitel d.d. in Simobil d.d.

4. člen
Udeleženci lahko sodelujejo tako, da pošljejo svoje vprašanje in sodelujočim v nedeljskem studijskem delu »Time out«. Za sodelovanje se šteje vsako poslano vprašanje, ki ga sodelujoči pošlje na dva načina:

 • 1) Tako, da preko SMS sporočila na številko 3636 pošljejo ključno besedo:
  SPORTTV (presledek) TO (presledek) in zastavljeno vprašanje
  (npr. SPORTTV TO Koliko ur na dan vaš gost trenira?)
  Uporabnik pošlje SMS sporočilo na kratko številko 3636 in prejme povratno SMS sporočilo. Cena povratnega sporočila je 0,00 €. Vsak poslani SMS in prenos GPRS podatkov sodelujočega se zaračuna po veljavnem ceniku mobilnega operaterja s katerim ima sklenjeno mobilno naročniško razmerje oz. le ta razpolaga z mobilno številko ponudnikov mobilnih poti.
 • 2) Z elektronskim sporočilom na naslov [email protected]

5. člen
Sodelovanje poteka v času trajanja posameznega nedeljskega studia »Time out«.

6. člen
Izmed vseh prejetih sporočil, ob hkratnem upoštevanju uredniške politike, se izbere zastavljeno vprašanje. Prejeta sporočila ne predstavljajo nobene obveznosti do organizatorja. Sodelujoči se s tem zavežejo, da bo pri sodelovanju spoštovali vse veljavne predpise Republike Slovenije, da bodo storitev uporabljali izključno v osebne, nekomercialne namene v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe.

7. člen
V posameznem studijskem delu »Time out« se izmed vseh prejetih sporočil lahko podelijo praktične nagrade. V primeru stvarne nagrade je nagrada vsebinsko opredeljena v obliki fizičnega izdelka z osnovno funkcionalnostjo, ki jo tak izdelek vsebuje. V primeru nagrade v obliki storitev je nagrada opredeljena v skladu z aranžmajem, ki ga določi ponudnik oz. dobavitelj nagrade. O morebitnih doplačilih oz. možnosti spremembe aranžmaja v primeru nagrade storitvene narave, odloči ponudnik oz. dobavitelj nagrade v skladu z njegovo politiko poslovanja.

Nagrade, dne 6. 3. 2011

 • 1x Teniški lopar Babolat
 • 1x teniška torba
 • 1x dres Uroša Zormana
 • 8x po 2 karti za rokometno tekmo Slovenija : Poljska

8. člen
Nagrada ni prenosljiva ali izplačljiva v denarju. Pogoj za prejem nagrade je, da nagrajenec posreduje organizatorju oz. ponudniku svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka), na podlagi katerih lahko organizator pripravi vse potrebno za izplačilo nagrade in akontacijo dohodnine. Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado,v kolikor nagrada presega prag za obračun dohodnine in morebitne druge dajatve opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije nagrajenec.

9. člen
Organizator sodelovanja nima namena, z opisanim načinom sodelovanja, povzročati kakršnekoli stroške sodelujočim. Šteje se, da s samim sodelovanjem sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi s sodelovanjem. Organizator je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev. V primeru utemeljenih reklamacij se organizator storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika mobilnih poti.

10. člen
Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro. Organizator nagradne igre je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti.

11. člen
Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna. Nagrajenec žrebanja bo o načinu prevzema nagrade obveščen po pošti ali po telefonu v roku treh (3) dni.

12. člen
Za izvedbo in nadzor sodelovanja skrbi organizator v sodelovanju s tehničnim ponudnikom storitev.
Tehnični ponudnik in organizator storitve se zavezujeta, da bosta prejete osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bosta posredovala tretjim osebam. Organizator lahko po lastni presoji zbrane podatke uporabi za izvajanje promocijskih aktivnosti v okviru rednega opravljanja svoje dejavnosti. S privolitvijo v splošne pogoje poslovanja se šteje, da je dana osebna privolitev posameznika za zbiranje osebnih podatkov. Organizator si pridržuje pravico kadarkoli umakniti ali dopolniti ta pravila.

13. člen
Za izvedbo in nadzor poteka nagradne igre skrbi komisija v sestavi:
Matej Godec iz podjetja Kitio, Anja Džambasovič in Nejc Martinčič iz podjetja ASPN d.o.o. (Šport TV). Komisija izvede žreb na podlagi vseh prispelih odgovorov na način opredeljen v 7. členu, dne 6. 3. 2011 pred koncem studijskega dela »Time out« na Šport TV, Vojkova 49, Ljubljana.

Nagrajenci bodo objavljeni »v živo« na ekranu pred zaključkom nedeljskega studijskega dela »Time out«, dne 6. 3. 2011 na Šport TV, na internetnih straneh pa bodo objavljeni dne, 7. 3. 2011 www.sport-tv.si.

14. člen
O ustreznem načinu pošiljanja sporočil in izžrebancih, glede na zgornje možnosti iz 3. člena tega pravilnika je gledalec (sodelujoči) obveščen tudi med predvajanjem nedeljskega studijskega dela »Time out« na televiziji ŠPORT TV, na strani www.sport-tv.si/nagradne-igre/ in www.kitio.si.
Uporabnikom oz. sodelujočim je na voljo Klicni center tehničnega izvajalca, Kitio Internacional d.o.o., 031 200 000, vsak delavnik od 9h – 17h, e- mail: [email protected]

15. člen
V besedilu pravilnika uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Ekipa Šport TV


Storitev Web 2 Mobile – pravila in pogoji uporabe

Kaj je Web 2 Mobile?
Storitev Web 2 Mobile vam omogoča pošiljanje fotografij in video posnetkov iz spleta na vaš ali prijateljev mobilni telefon.

Definicija pojmov:
Ponudnik storitve: Ponudnik storitve je podjetje Kitio d.o.o, Dunajska 5, Ljubljana.
Ponudnik vsebine: Ponudnik vsebine je spletno mesto, ki daje uporabnikom na voljo možnost pošiljanja vsebin na mobilno napravo.

2. Trajanje storitve
Storitev poteka od 23.03.2011 do preklica.

3. Navodila uporabe
Kliknite na povezavo Prenesi na Telefon

Odpre se novo okno

 • V polju Mobilni operaterji izberite vašega mobilnega operaterja
 • V kolikor želite poslati izbrano vsebino sebi, obkljukajte okence Pošlji sebi
 • Vpišite številko vašega mobilnega telefona (9 številk)
 • V kolikor želite izbrano vsebino poslati svojemu prijatelju oz. znancu vpišite njegovo mobilno številko (9 številk)
 • Vpišite svoje ime
 • Vpišite spremno besedilo
 • Obkljukajte okence Strinjam se s splošnimi pogoji
 • Kliknite na gumb Potrdi

Odpre se novo okno

 • Vnesite varnostno PIN kodo, ki ste jo prejeli na svoj mobilni telefon
 • Kliknite na gumb Potrdi

Vsebino ste uspešno poslali na izbrano mobilno telefonsko številko.

4. Opis storitve
Storitev Web 2 Mobile lahko uporabljajo vsi uporabniki mobilnih operaterjev družbe Mobitel in Simobil.

5. Cenik storitve
Cena vsebine je določena s strani ponudnika vsebin in je jasno komunicirana pred prenosom vsebine na telefon.

Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in navodila za uporabo storitve.

Prenos podatkov GPRS se zaračuna dodatno po vsakokratnem veljavnem ceniku operaterjev oz. ponudnikov poti.

6. Zasebnost in varstvo podatkov
Z uporabo storitve Web 2 Mobile uporabnik dovoli brezplačno SMS/MMS reklamno obveščanje s sorodnimi informacijami in obdelavo podatkov.

Noben podatek pridobljen preko storitve Web 2 Mobile ne bo brez vašega privoljenja prodan ali posredovan katerikoli tretji osebi. Svojo privolitev za uporabo osebnih podatkov lahko prekličete tako, da zahtevo po izbrisu sporočite na telefonsko številko 031 200 000 ali s poslanim elektronskim sporočilom na [email protected].

7. Splošni pogoji uporabe
Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje storitve, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.

Ponudnik storitve ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju zelo slabega signala, …).

Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

Pogoj za uporabo storitve Web 2 Mobile je, da se sodelujoči strinjajo s pravili uporabe. Šteje se, da z uporabo storitve sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi s tem.

8. Klicni center za pomoč uporabnikom
Uporabnikom storitve je na voljo Klicni center ponudnika storitve Kitio Internacional d.o.o., 031 200 000, vsak delavnik od 9h – 17h, mail: [email protected].


Storitev LUNIN HOROSKOP – pravila in pogoji uporabe

Kaj je Lunin horoskop?
Lunin horoskop je SMS storitev, ki naročnikom ob vsaki lunini meni in/ali spremembi znamenja, v katerem se nahaja Luna, pošlje 1 SMS sporočilo z razlago, kako posamezni položaj vpliva na naše razpoloženje in delovanje ter nasveti, za kaj je to obdobje primerno in za kaj ne.

Definicija pojmov:
Ponudnik storitve: Kitio d.o.o, Dunajska 5, Ljubljana.
Ponudnik vsebin: Zavod Artisa, Zvezda 18, 1000 Ljubljana

2. Trajanje storitve
Storitev poteka od 31.05.2011 do preklica.

3. Opis storitve
Storitev Lunin horoskop se izvaja na kratki številki 6262 in jo lahko uporabljajo vsi uporabniki družbe Simobil, Mobitel, Izi Mobil, M Mobil in Debitel. Ponudnik storitve omogoča uporabo storitve Lunin horoskop vsem uporabnikom, ki se strinjajo s splošnimi pogoji objavljenimi na www.kitio.si .

4. Navodila za uporabo storitve
Za prijavo v storitev Lunin horoskop pošlje uporabnik SMS sporočilo s ključno besedo LUNIN HOROSKOP na kratko številko 6262. Po poslanem sporočilu uporabnik prejme povratno SMS sporočilo: Hvala! Prijavili ste se v storitev Lunin horoskop. S prijavo se strinjate s pogoji uporabe storitve objavljenimi na www.kitio.si Cena prejetega SMS sporočila 0,19 €. Odjava LUNIN HOROSKOP STOP na 6262.

Uporabnik, prijavljen v storitev Lunin horoskop, bo prejel mesečno največ do 25 SMS sporočil. Cena prejetega SMS sporočila je 0,19 €.

Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi tako, da pošlje SMS s ključno besedo LUNIN HOROSKOP STOP na 6262 ali da zahtevo po izbrisu sporoči na telefonsko številko 031 200 000 ali s poslanim elektronskim sporočilom na [email protected] .

5. Plačilo storitve
Vsebine storitve Lunin horoskop so plačljive.

Plačilo se izvede na način, kot ga določa ponudnik poti. Ponudnik poti obračunava storitve za preteklo obračunsko obdobje.

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS družb Mobitel d.d. in Simobil. Če uporabnik ni plačnik računa, mora pred uporabo pridobiti soglasje plačnika računa.

Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in pravila za uporabo storitve. Če bo ponudnik spremenil ceno storitve, bo od uporabnikov ponovno pridobil strinjanje za uporabo storitve. Vse dodatne informacije lahko sodelujoči dobijo na www.kitio.si.

6. Cenik storitve
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku ponudnikov poti:

 • Sistemska sporočila 0,00 EUR (prijava in odjava)
 • Prejet SMS z vsebino 0,19 EUR

7. Avtorske pravice
Ponudnik vsebine ima urejene vse avtorske pravice v zvezi z vsebinami, ki jih bo ponujal v okviru storitve Lunin horoskop.

8. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
Ponudnik storitve se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke uporabnikov, ki jim z uporabo Storitve dovoljujejo Kitio Internacional d.o.o. ter ponudniku vsebin brezplačno SMS/MMS reklamno obveščanje in obdelavo podatkov.

9. Splošni pogoji uporabe
Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje storitve, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.

Ponudnik storitve ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju zelo slabega signala, …).

Ponudnik storitve ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

Pogoj za uporabo storitve Lunin horoskop je, da se sodelujoči strinjajo s pravili uporabe. Šteje se, da z uporabo storitve sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi s tem.

10. Zavrnitev odgovornosti
Uporabnik se mora zavedati , da:

 • sistem pošiljanja SMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv.
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami;
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom;
 • ponudnik storitev ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki;
 • ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti telefona in neznanja ali nespretnosti uporabnika;
 • ponudnik storitev ne odgovarja za kakršnekoli napake ali nedelovanje telefona, katere so posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih;

11. Pomoč in reklamacije
Kito Internacional d.o.o. svetuje, da mobilni telefon uporabljate previdno in ga ne uporabljate med vožnjo.

Zavračamo odgovornost v primerih poškodb zaradi napačne oz. neprimerne uporabe mobilnega telefona. Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev. Uporabniku so na voljo dodatne informacije in pomoč na elektronskem naslovu [email protected] , po telefonu 031 200 000 vsak delovnik med 9.00 in 17.00 uro ali na naslov Kitio Internacional d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana.

Comments are closed.